Γυάλινα στηθαία και γυάλινη σκάλα σε villa στη Βόρεια Κέρκυρα