ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

Γυάλινο στέγαστρο στο κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με υπογραφή Corfu Glass Misfout