ΑΒ Βασιλόπουλος

Τα έργα μας έχουν… και του πουλιού το γάλα!
Άλλο ένα έργο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχια για νέο (ύπερ) μάρκετ από την ΑΒ Βασιλόπουλος στα Τρία Γεφύρια